Harmonogram

Termín Cíl Stav
3-6/2013

Zpracování dostupných literárních zdrojů.

7/2013

Zakoupení a upravení databáze pro potřeby výzkumu

9-10/2013

Zvolení metodiky sběru dat a konstrukce měřícího nástroje

10/2013

Pilotní ověření měřícího nástroje na vzorku podniků

12/2013

Kulatý stůl I – diskuse k zjištěným závěrům. Návrh úpravy metodiky.
Vypracování průběžné zprávy o řešení projektu.

1-7/2014

Vlastní sběr dat

7-11/2014

Strukturované rozhovory s vybranými MSP

12/2014

Kulatý stůl II – zhodnocení dosavadních výsledků projektu.
Vypracování průběžné zprávy o řešení projektu.

1-4/2015

Vytvoření simulátoru z hlediska fází vývoje podniku

4-6/2015

Vytvoření modelu řízení

6-11/2015

Vytvoření souborné publikace zaměřené na řešenou problematiku. Úprava pokladových materiálů pro výuku vybraných předmětů na EF JU v Českých Budějovicích.

12/2015

Vypracování závěrečné zprávy o řešení projektu.